Welkom bij Kind en Cultuur Hardenberg

Korte inleiding

Iedere school heeft een geoormerkt budget voor cultuureducatie. In het verleden besteedde iedere school dit naar eigen inzicht. Door het kleine budget kon een individuele school weinig doen. Vanuit dit probleem is in 1985 het solidariteitsprincipe ontstaan: alle scholen staan het budget af aan de (toenmalige) culturele commissie, die hiermee vervolgens een sluitend cultureel aanbod bekostigt. Kleine scholen met een beperkter budget kunnen nu dus van hetzelfde aanbod gebruik maken als de grote scholen.

Ontstaan van de stichting

In 2008 is de commissie overgegaan in een stichting en deze heeft vanaf dat moment voor 8,5 uur per week een betaalde coördinator in dienst. Reden hiervoor is dat het organiseren van het uitgebreide aanbod niet meer te doen was door enkel vrijwilligers. Het stichtingsbestuur bestaat uit leerkrachten uit het christelijk, katholiek, gereformeerd en openbaar onderwijs.